سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 1
جمعه 2 فروردين ماه 1398
1
فروردين 02 جمعه 52.201.27.211
نسخه 97.06.02
 
 
 
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
شروع انتخاب واحد 96/11/07
پایان انتخاب واحد 96/11/12
شروع کلاسها 96/11/14
حذف واضافه 96/11/28
پایان حذف واضافه 96/12/03
شروع امتحانات 96/03/27
نحوه پرداخت شهریه
انتخاب واحد : فقط پرداخت شهریه ثابت الزامی است
انتخاب واحد با تاخیر : شهریه ثابت + 30% شهریه متغیر
حذف واضافه : شهریه ثابت + 100% شvهریه متغیر
لطفا به نكات زير جهت انتخاب واحد بهتر و جلوگيري از بروز مشكلات  بعدي توجه فرماييد :
1- دانشجويان عزيز جهت انتخاب واحد حتما در زمانهاي تعيين شده  مراجعه نماييد، بديهي است دانشجوياني که در زمان مقرر انتخاب واحد ننمايند، درزمان حذف و اضافه  ضمن پرداخت کل شهريه در صورتي که به هر دليل امکان اخذ کل واحدهای درخواستی خود را نداشته باشند، مسوليت مستقيم آن بر عهده دانشجو مي باشد و امکان جدیدی برای اخذ آن واحدها فراهم نمی شود.2- رعایت پيش نيازي در انتخاب واحد طبق نماي دروس و همچنين رعايت سقف واحد برعهده دانشجو است،چنانچه موارد
فوق رعايت نشود ، بعد از انتخاب واحد در طول ترم ، دروس اضافه و يا درسي هه پيش نياز آنها گذرانده نشده ، به تشخيص مدير
گروه حذف و درسي جايگزين آن نمي شود ، و در اين زمينه نيز از دانشجو هيچگونه اعتراضي پذيرفته نيست.
3- دانشجويان محترم در فرصت باقيمانده با مراجعه به بايگاني آموزش و اطلاعيه هاي نصب شده بايد نسبت به رفع نواقص پروندههاي خود اقدام نمايند،بديهي است عواقب ناشي از آن بر عهده شخص دانشجو مي باشد.
4- باعنايت به وجود سامانه پيامکي و کانال تلگرامي اطلاع رساني دانشگاه به آدرس @iaubl_ac دانشگاه از اين پس کلیه اطلاعرساني هاي دانشگاه به يکي از اين طريق انجام مي شود ؛ لذا لازم است دانشجويان محترم با مراجعه به آموزش ، نسبت به اعلام ياتغيير شماره تلفن همراه خود اقدام نمايند. در همين راستا تعدادي از پيام ها در فايل دانشجو شخصا ثبت مي شود پس براي اطلاعاز عمليات هاي انجام شده در فايل تان لازم است بطور مرتب آن را چک نماييد.تذکر 1 : حداکثر زمان انتخاب واحد پس از حذف واضافه  5 روز، آن هم پس  از تاييد شوراي آموزشي و بعد ازآن هيچ انتخاب واحدي ثبت نمي شود و کليه درخواستهاي انتخاب واحد منجر به مرخصي تحصيلي مي گردد.تذکر 2 : در هر ترم دانشجويان مي توانند تنها يک عنوان درس معارف را انتخاب واحد نمايند در صورت انتخاب بيش از يک عنوان ،آموزش اقدام به حذف درس اضافه مي نمايد.تذکر 3 : حداکثر مهلت رسيدگي به اعتراضات 96/11/10 است و از اين تاريخ به بعد هيچ اعتراضي رسيدگي نمي شود.


������ ���� ������ ��� 96-97
���� 7���� �� ��� ������� 12 ����
�Ԙ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ������ ���


������ ���� ������ ��� 96-97
���� 7���� �� ��� ������� 12 ����
�Ԙ��� ���� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ������ ���

فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.